Kleine projecten > Coronabloemen

Door de corona heb ik mijn eigen projecten op de lange baan geschoven en richtte ik mijn camera op mijn eigen tuin.

Publicatie dagblad Trouw 

Publicatie Trouw 3 oktober 2020

  PDF  

Publicatie Trouw 3 oktober 2020