Kleine projecten > Niet door vuur maar door water

Een nieuw en milieuvriendelijker alternatief voor het cremeren of begraven van je huisdier, is de methode resomeren. Daarbij worden de stoffelijke resten onder druk en met behulp van kaliumhydroxide versneld ontbonden in verwarmd water. Alleen de botten blijven over. Het proces neemt zo’n 20 uur in beslag. Op dit moment is het resomeren nog enkel toegestaan voor dieren. In Nederland is al wel bij de Tweede Kamer een voorstel gedaan om de wet op de lijkbezorging aan te passen, zodat dit ook mogelijk wordt voor de mens.

Publicatie dagblad Trouw 01-10-2022