over mij

Contact
06-42060434
info@fleurwiersma.nl

Artist statement
Als fotograaf werk ik graag aan langlopende projecten. Ik ben nieuwsgierig naar de kleine onderwerpen die mij raken in hun aandoenlijkheid. Wat ooit vanzelfsprekend was, wil ik vastleggen voordat het verdwijnt. Ik zoek naar gewoonten, gebruiken en tradities die representatief zijn voor grotere maatschappelijke tendensen. Voorbeelden daarvan zijn mijn project ‘Leve de man van de SRV’ (2de  prijs Zilveren Camera) en de laatste Nederlandse bedevaarttrein naar Lourdes. Daarnaast werk ik aan series met als thema religie. Door religieuze uitingen te fotograferen probeer ik te begrijpen wat mensen beweegt.

Ook fotografeer ik in opdracht (zie opdrachtgevers). Dat doe ik voornamelijk in de nonprofit sector, bij de (semi) overheid en in de culturele sector. Niets leukers dan mee te gaan op de werkvloer, processen vast te leggen en eerlijke portretten te maken.

Prijzen
2018: 2de prijs Zilveren Camera categorie Nieuws Regionaal (serie) Leve de man van de SRV, uitzending RTV Utrecht
2016: 1ste prijs Zilveren Camera categorie Natuur en Milieu (enkel) Monument Valley 

Opleiding
2006: Fotoacademie Amsterdam (documentair)
2001: Vooropleiding fotografie Utrechts Centrum voor de Kunsten
Masterclasses Gerard Wessel en Bert Teunissen

Publicaties
2020: Trouw Coronabloemen
2019: Trouw Schreeuw om Leven
2018: Volkskrant Pieter Baan Centrum
2018: Trouw Leve de man van de SRV
2018: AD/UN Leve de man van de SRV
2018: Nederlands Dagblad Leve de man van de SRV
2018: Hollandse Beelden Leve de man van de SRV
2018: Trouw Ovenisten
2018: Volkskrant Niets is permanent
2016: Trouw Laatste Lourdestrein
2010: NRC Old Fashion

Opdrachtgevers
AD/UN, BOINK, Cultuurnetwerk, Fietsersbond, FLEX Lunetten, FNV Mooi, Gemeente Utrecht, Hollandse Beelden, Jaarbeurs, Landleven, Medisch Contact, Meeus, Metro, Ministerie van Justitie, Ministerie VROM, Ministerie VWS, Movares, Nederlands Dagblad, Nimeto, NRC Magazine, NCRV, Rare Zaak, Slachtofferhulp Nederland, Slachtoffer in Beeld, Stichting Labyrinth, Stichting Stade, Straatnieuws, Tien Gemeenten, Thuisafgehaald.nl, Trouw, Tussenvoorziening, Brancheblad Uitvaartzorg, Universiteit van Utrecht, Utrechts Centrum voor de Kunsten, VARA, VHTO, Volkskrant, Zorgflex

Vrijwilligerswerk
Voor Stichting Kika, Vereeuwigd, wijkkrant Aanzet, wijkmagazine Hallo Lunetten en Thuisgekookt.nl heb ik als fotograaf vrijwilligerswerk verricht.

Lezingen en workshop
2019:           Lezing HU studenten
2018/2019: workshop fotoclub Perspectief
2018:           lezing fotoclub Perspectief
2018:           lezing FOTODOK
2018:           bijdrage Fotofestival 033
2018:           presentatie Hollandse Beelden in Pakhuis de Zwijger
2018:           lezing Zilveren Camera Hilversum
2018:           lezing fotoclub NAFVA
2018:           lezing Aegtenkapel Amersfoort

Kunstuitleen Eemhuis Amersfoort
2016-2019

Aangesloten bij
De Beeldunie, een onafhankelijk agentschap voor fotografen, gevestigd in Amsterdam, met een online beeldbank
De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ)

Relevante werkplekken
2016-heden: X11 School voor media en vormgeving management assistent
2014-2015:  FOTODOK back office medewerker
2010-2012:  Organisatorisch medewerker afdeling fotografie Utrechts Centrum voor de Kunsten


Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Fleur Wiersma Fotografie. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.